Tỉnh Quảng Bình tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 16/8/2022 đến ngày 23/8/2022, tỉnh Quảng Bình đã tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2022 được tổ chức từ ngày 16/8/2022 đến hết ngày 23/8/2022, tỉnh Quảng Bình đã tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP nhằm giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam

Đây là chuỗi sự kiện có quy mô lớn, nhiều nội dung quan trọng, bao gồm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP; trưng bày đa dạng các sản phẩm mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong ngành nông nghiệp và thực phẩm chế biến của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Tỉnh Quảng Bình tham gia gian hàng trưng bày nông sản trong hội nghị Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Tỉnh Quảng Bình tham gia Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022

Công nhận 39 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021