Chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh Chương trình OCOP tại Việt Nam

Bắc Kạn: Gắn "sao" cho hàng chục sản phẩm OCOP độc đáo