Như Oanh
Nam TrạchHuyện Bố TrạchQuảng Bình

Sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất tinh dầu Như Oanh, Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, điện thoại: 0385556828