Ống hút tre
Kim ThủyHuyện Lệ ThủyQuảng Bình

Chi tiết liên hệ: 0917 348 342; email: AMFarmvn@gmail.com