Măng khô rừng Cà Roòng
Thượng TrạchHuyện Bố TrạchQuảng Bình

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0818197372; website: caroong.com; email: htxcaroong@gmail.com