Nước mắm truyền thống Ngọc Biển
Thanh TrạchHuyện Bố TrạchQuảng Bình

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0912 190941; email: vietrung.songgianh@gmail.com; website: nuocmamquangbinh.com