Nem chua Minh Dượng
Quảng LongThị xã Ba ĐồnQuảng Bình

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0913 045 572