Đồ thủ công mỹ nghệ gia dụng
Quảng PhươngHuyện Quảng TrạchQuảng Bình

Nghề sản xuất mây xiên xuất khẩu là nghề mới được du nhập trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua đã thu hút được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận dân cư ở các xã có diện tích đất nông nghiệp canh tác thấp. Đối với huyện Quảng Trạch rất dồi dào về nguồn lao động nông nghiệp nông thôn chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Đặc biệt khi tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thì kéo dài thời gian nhàn rỗi cho người nông dân, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển mở rộng nghề sản xuất mây xiên xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều lớp học dạy nghề mây xiên trên địa bàn huyện. Các lớp học này đã thu được một số kết quả nhất định và đang tạo đà cho sự phát triển của nghề. Nhưng bên cạnh đó việc đầu ra cho các sản phẩm này chỉ mang tính chất mùa vụ, tiêu thụ nội địa, không ổn định. Do đó chúng tôi tiến hành thực hiện mô hình này một phần dựa trên cơ sở là ở phía Bắc - Công ty xuất nhập khẩu mây tre đan Phú Minh - Hưng Yên sẽ chuyển giao kỹ thuật đan mây xuất khẩu và bao tiêu sản phẩm làm ra. Với lợi thế này chúng tôi có tham vọng sẽ mở rộng nghề đan mây xiên trở thành làng nghề, đồng thời giải quyết số lượng lớn lao động nhàn rỗi trong dân.

Chi tiết liên hệ: Hợp tác xã SX và dịch vụ mây xiên Quảng Phương, Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, điện thoại: 0985226757