Tình hình triển khai thực hiện chương trình OCOP

Tình hình triển khai thực hiện chương trình OCOP

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến hết ngày 30/7/2021, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện chương trình OCOP theo nội dung tại Công văn số 780/UBND-KT ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh. Một số kết quả đạt được nổi bật như: Công tác tuyên truyền về chương trình OCOP đã được tích cực triển khai như: Tổ chức đăng tin bài, các sản phẩm OCOP được công nhận lên website OCOP tỉnh; phối hợp với Đài PT-TH Quảng Bình thực hiện phóng sự về sản phẩm OCOP trên bản tin bạn nhà nông; Phối hợp với Báo Quảng Bình thực hiện các tin bài, hình ảnh về chương trình OCOP trên trang thông tin điện tử Báo Quảng Bình. Các địa phương đã tích cực chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình ở địa phương thường xuyên đăng tin bài, phát sóng chuyên mục về chương trình nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm để tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến đến người dân và chủ thể sản xuất hiểu được mục đích và ý nghĩa của Chương trình. Chỉ đạo các hội, đoàn thể như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình OCOP qua việc lồng ghép vào nội dung của chương trình, hội nghị. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị cấp xã, các cuộc họp để các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư hiểu rõ hơn về việc tham gia thực hiện Chương trình. Một số địa phương đã chủ động phối với với các đơn vị như Đài PT-TH tỉnh, Báo Dân Việt để tổ chức phát sóng, tuyên truyền về chương trình OCOP ở địa phương. Công tác đào tạo, tập huấn, xúc tiến thương mại: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm nên các hoạt động tập huấn, xúc tiến thương mại tạm thời chưa được triển khai. Về triển khai thực hiện chu trình OCOP: Tổng số sản phẩm đã đăng ký đầu năm: 99 sản phẩm, gồm 27 sản phẩm mới và 72 sản phẩm đã có; Số lượng tổ chức kinh tế tham gia vào chương trình: 90 (gồm 14 doanh nghiệp; 42 hợp tác xã, tổ hợp tác, 34 hộ kinh doanh cá thể);  Số sản phẩm được các địa phương thẩm định và đủ điều kiện tham gia vào chu trình OCOP: 52 sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương đã tích cực chỉ đạo các sản phẩm OCOP được công nhận hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm, khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh của sản phẩm để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tiêu chuẩn hóa và nâng cấp hoàn thiện, nâng cao giá trị sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trị thị trường, tiến tới cuộc thi nâng hạng sao OCOP trong những năm tiếp theo.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện Công văn số 780/UBND-KT ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện chương trình OCOP, các địa phương phấn đấu hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện trước ngày 30/9/2021; Tích cực chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên; hỗ trợ các chủ thể kinh tế trong xây dựng và triển khai phương án sản xuất kinh doanh; hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm; Tập trung tiêu chuẩn hóa và nâng cấp các sản phẩm các sản phẩm OCOP đã được công nhận trên địa bàn; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP ở trong và ngoài huyện; Ưu tiên huy động và bố trí các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình.
Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và thực hiện Đề án OCOP cấp xã; tập huấn cho chủ thể kinh tế về phát triển sản phẩm, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kỹ năng bán hàng thương mại điện tử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Phát hành cẩm nang sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chu trình OCOP, hướng dẫn các địa phương trong việc hỗ trợ chủ thể kinh tế nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (dự kiến trong Quý IV/2021).

Tỉnh Quảng Bình tham gia gian hàng trưng bày nông sản trong hội nghị Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Tỉnh Quảng Bình tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh Quảng Bình tham gia Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022